Üzeyir Hacıbəyov  
"O olmasın bu olsun"

Musiqili komediya (1911)
Azərbaycan Radio və TV xoru
Dirijor - A.Hasanov
© 2001 Azerbaijan International

Giriş

клавир
video
клавир
video
 
video
клавир
video
 
video
клавир
video
клавир
video
 
 
video
 
video
клавир
video
 
video
клавир
video
 
 
video
клавир
video
клавир
video
video
 
 
клавир
 
video
клавир
video
 
video
клавир
video
 
 
 
video
 
video
клавир
video
клавир
video
 
клавир
 
video
 
клавир
video
 
video
 
video
клавир
video
клавир
video


© Musigi Dunyasi, 2005