Məclis 1

 

Müqqədimə

Sərvər və Gülnaz Fizulinin qəzəli oxuyurlar

Rüstəm bəyin Gülnaz ilə dueti

Məşədi İbadın mahnısı

Rüstəm bəyin Məşədi İbad ilə görüşü

Məşədi İbad Gülnaz və Sənəmlə görüşü

Qonaqların gəlişi

Məşədi İbadın davası


Məclis 2


Sərvər ilə Gülnazın dueti

Uzaqdan tütək səsi eşidilir

Sərvər və Gülnazın mahnısı
Qoçuların xoru

Rüstəm bəyin Sərvər ilə söhbəti

Camaat Məşədi İbadı məzəmmət

Rüstəm bəyin səhnəsi

Camaat Məşədi İbadı təbrik edir


Məclis 3


Hamamda səhnə


Məclis 4


Müqqədimə

Məşədi İbadın mahnısı

Camaat Məşədi Ibada Sənəmlə kəbin kəsməyi təklif edir

Sərvər və Gülnaz sevinirlər. Camaat onları təbrik edir


© Seyran Sənən oğlu Ağabəyov, «Məşədi İbad» musiqili komediyasının tərcüməçisi


Üzeyir Hacıbəyov 
MƏŞƏDI IBAD “O olmasın bu olsun”

- 4-məclisli musigili komediya.

(Tərcüməçi Seyran Sənan oğlu Ağabəyov -
“Azərbaycan” universitetinin baş müəllimi)
Bakı, "Kitab Klubu"2005-202 s.(22 şəkillər)

Musiqi redaktoru Xalq Artisti, professor
Vasif Zülfüqar oğlu Adıgözəlovdur


 

 


© Musigi Dunyasi, 2005