1. Səfərova Z. Rəşad Nuri Ü.Hacıbəyovun komediyaları haqqında. «Ədəbiyyat və incəsənət»- 26.12.70 
2. Məşədi İbad yemək səhnəsində. «Qobustan»-1985. ¹3 
3. Ü.Hacıbəyovun « O olmasın bu olsun» musiqili komediası yenidən səhnədi. «Azerb.»- 5.12.98 
4. Yeni binada ilk tamaşa «O olmasın bu olsun». «Xalq qazeti»-6.12.98
5. Musiqili komediya teatrı. Yeni binada ilk tamaşa - Ü.Hacıbəyovun « O olmasın bu olsun» əsərinin göstərişidir. «Azerb.»-6.12.98  
6. 93 ilin «O olmasın , bu olsun» «Azərbaycan»-25.04.04 
7 Bədalbeyli Ş. Hacıbəyovun musiqili komediyaları. «Ədəbiyyat və incəsənət»
8. Seyidzadə H., Atakişiyev Ə., Əmirov. F. «O olmasın bu olsun» filminin çəkilməsi «Kommunist». Azərb»-8.04.56  
9. Ə Ələkbərov «Məşədi İbad» səyəhətə çıxıb.-Azərbaycan gəncləri, 1966, 10 aprel.24.Mərkəzi mətbuat «Arşın mal alan» haqqında- Kommunist,1938, 10 aprel.
10. Ü.Hacıbəyovun «O olmasın bu olsun» musiqili komediyası Bolqrıstan səhnəsində
11. Ə.Ələkbərov. «Məşədi ibad» festivalın laureatıdır- Bakı ,1966, 27 iyul. Bolqarıstan təssüratı
12. Zamanov A.Yersiz müdaxilə-Əmək dostları kitabında,. Bakı, 1979, s. 330-334. «O olmasın bu olsun musiqili komediyası haqqında.
13. Zamanov A.»O olmasın bu olsun»-Ədəbiyyàt və incəsənət, 1956, 9 dekabr
14. «Məşədi İbad» filmi fərs dilində.- Ədəbiyyàt və incəsənət, 1958, 22 mart  


© Musigi Dunyasi, 2005